Tidligere kull

A
F.27/1-2009
H. 4 + T.3

Zagal’s Falco
– Godkjent patruljehund i forsvaret
falco_02_01
Blacknecks A’Irra
– Godkjent ettersøkshund i norske redningshunder

Screen Shot 2015-12-22 at 17.01.25

Screen Shot 2015-12-22 at 16.56.37
——————————————————————————————————————————

B
F.24/5-2015
H. 5 + T.7

Screen Shot 2015-12-22 at 17.11.00
Screen Shot 2015-12-22 at 17.14.18
——————————————————————————————————————————

C
F.3/2-2016
H. 5 + T.1

Screen Shot 2015-12-22 at 14.19.09
Screen Shot 2015-12-22 at 14.20.09
——————————————————————————————————————————

D
F.3/12-2016
H. 8 + T.3


——————————————————————————————————————————